Доставка на строителни материали

Фирмата доставя всякакви видове инертни и други строителни материали с подходящ транспорт, както и товарене и разтоварване на различни нива.